× POSLEDNÍ ŠANCE! Série legendárních prutů Luvias Jigger končí! Skladem poslední 2 ks modelu 2,7 m 8-35 g. Další již na 99% nebudou!

Vůdce malého plavidla - kapitánské zkoušky

Vůdce malého plavidla - kapitánské zkoušky

Vůdce malého plavidla (VMP)

PRŮKAZY VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA VYDÁVÁ PLAVEBNÍ ÚŘAD.

Jakou loď můžete řídit:

Pokud získáte průkaz ve všech dostupných kategoriích, je možné řídit plavidlo bez omezení výkonu motoru až do délky 20m, plachetnici bez omezení výměry plachet. Můžete plout na všech vnitrozemských vodních cestách, v ČR i v zahraničí, včetně omezené plavby na moři a to do vzdálenosti jedné námořní míle od pobřeží (tedy cca 2 km).

Za jakých povětrnostních podmínek můžete vyplout:

Ve vnitrozemské plavbě nejsou žádná omezení. Na moři je plavba omezena. A to kromě vzdálenosti, ještě rychlostí větru, ten nesmí přesáhnout 4 stupně Beaufortovy stupnice, to je téměř 30 km/h, při tom výška vlny nesmí přesáhnout 1,2 m a plout můžete jen ve dne.

Co tedy musíte zvládnout:

Složit teoretickou zkoušku na Plavebním úřadu.

Složit praktickou zkoušku před pověřenou osobou.

Platnost průkazu, který dostanete, není časově omezena a vydají Vám ho v den konání kurzu.

Abyste tento průkaz získali, je třeba mít tedy teoretické znalosti a zvládnout základní ovládání lodi. To vše vás naučíme na našem kurzu.

Teoretická část je o víkendu. Obvykle začínáme v devět a výuka trvá šest hodin. S přestávkou na oběd tedy končíme kolem čtvrté odpoledne. Učíme nejčastěji v ZŠ na Uhelném Trhu.

Praktická plavba je v Davli, kde jsou na řece ideální podmínky pro výcvik. Plachetnici pak školíme na Slapské přehradě. Plavby jsou ve všední dny odpoledne a přizpůsobíme je vašim časovým možnostem.

Co obnáší teorie?

V té se zabýváme legislativou, která platí pro vnitrozemskou plavbu, tyto znalosti jsou základní podmínkou pro získání průkazu všech kategorií. Také přednášíme základy první pomoci, na kterou je v testu kladen důraz. I když kapitol je poměrně dost, používáme při výkladu spoustu mnemotechnických pomůcek, tak abyste si vše dobře zapamatovali.

Druhý den dopoledne, si vyložíme témata, která souvisí s přímořskou plavbou, kde je obsahem tzv. COLREG (mezinárodní dohoda a zabránění srážkám na moři), něco málo z meteorologie, navigace, námořního práva a základů bezpečnosti na moři. Vzhledem k tomu, že celá řada norem, které jsou platné pro vnitrozemskou plavbu, vychází z námořního práva, prakticky si část terminologie jen zopakujeme.

Odpoledne si pak řekneme, něco málo o plavbě na plachetnici, tj. názvosloví, teorii fyzikálních sil, které působí na plavidlo a něco málo z techniky plachtění.

Co obnáší praktická část kurzu?

Na té se naučíte ovládat plavidlo na řece ve všech důležitých režimech plavby, činnost v přístavišti a zejména pak v plavební komoře, není to nic složitého. Na závěr provedete vše co jsme si vysvětlili a ukázali samostatně a pokud to zvládnete, vystavíme vám příslušné potvrzení pro plavební úřad.

Případné přezkoušení na plachetnici probíhá ve stejném duchu.

KATEGORIE PRŮKAZU PODROBNĚ:

M

Opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu, pokud vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

M20

opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

M24

Tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

S

Opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet, pro držitele oprávnění min. M20, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

S20

Opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pro držitele oprávnění min. M20 pokud vykonal teoretickou zkoušku.

C

Příbřežní plavba na moři je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20


V této kategorii nejsou žádné výrobky.

Videa a články o přívlači

Technologie DAIWA - smekací navijáky

Technologie DAIWA - smekací navijáky

V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.

Technologie DAIWA - pruty

Technologie DAIWA - pruty

V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.

Technologie DAIWA - baitcastové navijáky

Technologie DAIWA - baitcastové navijáky

V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u baitcastových navijáků DAIWA.